Seiljakt ”Skreien” er et seilfartøy på 60 fot, det er bygget på Mellomverftet i Kristiansund N og sto ferdig i 1909. ”Skreien" er en representant for det tallrike jaktemiljøet som landet var så avhengig av i infrastrukturen på 18- og 19-tallet. Jakten var representert langs hele vår langstrakte kyst og derfor en viktig formidler av vår maritime kulturarv. ”Skreien” har pga. av dens kulturhistoriske verdi, den er en av de få gjenværende av sin fartøytype, status som verneverdig fartøy gitt av Riksantikvaren og Sjøfartsdirektoratet. Målet er gjennom restaurering å føre fartøyet tilbake til slik det var som seiljakt i 1909.